Homepage_headerafbeelding

Voor onze betrokken zorgpartners

Het pand van Vestra Zorgresidentie zal met 21 appartementen een mooie woonzorgplek bieden aan bewoners met een vorm van dementie.

Contact

Verwijzen

Vestra Zorgresidentie hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met zorgprofessionals en partners in de zorg. Daarom pleiten wij voor een heldere, veilige communicatie en een efficiënte manier van werken. Het zorgteam van Vestra bestaat uit een verpleegkundige, verzorgende, helpende, activiteitenbegeleider en kok. Alle medewerkers in dit team hebben bewust gekozen voor de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak van Vestra.

Samen sterker in de zorg

Onze medewerkers werken aan de juiste zorg voor de bewoners, samen met externe behandelaren zoals praktijkassistenten, huisartsen, gedragskundige en fysiotherapeuten. Wij zoeken actief de samenwerking met collega zorgaanbieders in de regio Zutphen.

In- en exclusiecriteria

Bent u verwijzer en wilt u een bewoner bij ons aanmelden? Iedereen met een Wlz indicatie VV5 (beschermd wonen met intensieve dementiezorg) kan bij ons wonen. Ook ZZP 4 met een psychogeriatrische grondslag kan in goed overleg met de zorgondernemer bij Vestra Zorgresidentie verblijven. Aanmelden kan via de huisarts, het ziekenhuis, casemanagers dementie of een andere zorginstelling bij de verpleegkundige of de zorgondernemer.

Omdat wij de juiste zorg willen garanderen, hanteren wij een aantal exclusiecriteria.

Heeft u meer informatie nodig of wilt u overleg plegen? Neem contact met ons op! Ons zorgteam zal informatie verstrekken over het wonen en de zorg bij Vestra Zorgresidentie.